Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

RastaPrincess
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamrdrunkteen mrdrunkteen
RastaPrincess
RastaPrincess
RastaPrincess
Reposted frombluuu bluuu
RastaPrincess
0401 c428
Reposted frompiepszoty piepszoty viamayamar mayamar
RastaPrincess
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viamayamar mayamar
RastaPrincess
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamayamar mayamar
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia

August 30 2017

RastaPrincess
Reposted frombluuu bluuu
RastaPrincess
RastaPrincess
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagriber griber
RastaPrincess
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viagriber griber
RastaPrincess
RastaPrincess
2220 8213
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
RastaPrincess
2230 dda7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
RastaPrincess
2232 68b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
RastaPrincess
RastaPrincess

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viacurlydarcey curlydarcey
RastaPrincess
Reposted frombluuu bluuu
RastaPrincess
A zresztą nieważne co ludzie powiedzą, ważne, by być w zgodzie z samą sobą.
— Magdalena Witkiewicz – Czereśnie zawsze muszą być dwie
Reposted fromnyaako nyaako viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl