Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

RastaPrincess
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viacalaverite calaverite
RastaPrincess
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
RastaPrincess
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
RastaPrincess
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar

March 22 2017

RastaPrincess
7540 8ab6
Reposted fromiamstrong iamstrong

March 13 2017

RastaPrincess
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viamayamar mayamar
RastaPrincess
do kogo pobiegniesz, kiedy będzie źle?
Reposted fromlabellavita labellavita viamayamar mayamar
RastaPrincess
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
RastaPrincess
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaBalladyna Balladyna
RastaPrincess
9728 5f4b 500
Reposted fromcynamone cynamone viakaskowata kaskowata
RastaPrincess
2382 ca98
RastaPrincess
1356 516a
Reposted fromborn2die born2die viakostkaczekolady kostkaczekolady
RastaPrincess
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viaBalladyna Balladyna
7578 59a7
Reposted fromKiro Kiro viaBalladyna Balladyna
4586 043f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaBalladyna Balladyna

March 08 2017

RastaPrincess

March 02 2017

RastaPrincess
Some promises are made before you ever say the words.
— R.K. Lilley, Breaking her
Reposted frommefir mefir

February 20 2017

(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaszydera szydera
RastaPrincess
0178 99ce
Reposted fromvandalize vandalize
RastaPrincess
Dlaczego nie umiem reagować adekwatnie do sytuacji? Jeśli się tego nie nauczę, to przepadłam... Uśmiecham się, kiedy chce mi się płakać, milczę, kiedy chcę coś powiedzieć, zgadzam się, kiedy cała moja dusza krzyczy: nie!
— Katarzyna Grochola
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl