Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

RastaPrincess
RastaPrincess
RastaPrincess
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
RastaPrincess

July 22 2018

RastaPrincess
RastaPrincess
RastaPrincess
RastaPrincess
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
RastaPrincess
RastaPrincess
6701 11e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
RastaPrincess
<3
Reposted fromzatora zatora viaoutoflove outoflove
RastaPrincess

July 21 2018

RastaPrincess
2380 639f
RastaPrincess
4632 e480 500
RastaPrincess
3500 5711 500
someday, I will do the same...
Reposted fromzelbekon zelbekon viacreepandweirdo creepandweirdo
RastaPrincess
RastaPrincess
8358 dd30 500
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
RastaPrincess
1215 56d1
Reposted fromipo ipo
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viamglistyporanek mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl