Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

RastaPrincess
Reposted frombluuu bluuu
RastaPrincess
RastaPrincess

April 09 2017

RastaPrincess
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagriber griber
RastaPrincess
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamayamar mayamar

April 03 2017

RastaPrincess

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacalaverite calaverite
2710 7485 500
Reposted fromdamonallbran damonallbran viacalaverite calaverite
RastaPrincess
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar

March 25 2017

RastaPrincess
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viacalaverite calaverite
RastaPrincess
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
RastaPrincess
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar

March 22 2017

RastaPrincess
7540 8ab6
Reposted fromiamstrong iamstrong

March 13 2017

RastaPrincess
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viamayamar mayamar
RastaPrincess
do kogo pobiegniesz, kiedy będzie źle?
Reposted fromlabellavita labellavita viamayamar mayamar
RastaPrincess
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
RastaPrincess
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaBalladyna Balladyna
RastaPrincess
9728 5f4b 500
Reposted fromcynamone cynamone viakaskowata kaskowata
RastaPrincess
2382 ca98
RastaPrincess
1356 516a
Reposted fromborn2die born2die viakostkaczekolady kostkaczekolady
RastaPrincess
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl