Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2019

RastaPrincess
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viasilkydreams silkydreams

October 11 2019

RastaPrincess
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
RastaPrincess
RastaPrincess
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”

September 23 2019

RastaPrincess
8522 105c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacrazydunky crazydunky
RastaPrincess
RastaPrincess

September 14 2019

RastaPrincess
8236 c018 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viacrazydunky crazydunky
RastaPrincess
1607 3aa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkydreams silkydreams

September 01 2019

8269 8c07 500
Reposted frombun bun viacrazydunky crazydunky
RastaPrincess
RastaPrincess
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viacrazydunky crazydunky
RastaPrincess
2005 fbc1
RastaPrincess
4930 6be2 500
RastaPrincess
9874 c0b3 500
Reposted fromZircon Zircon viacrazydunky crazydunky
RastaPrincess
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacrazydunky crazydunky
RastaPrincess
8855 1ef3
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viasilkydreams silkydreams
RastaPrincess
1339 d379 500
Reposted fromnyaako nyaako viacalaverite calaverite
RastaPrincess
4814 e439
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacrazydunky crazydunky
RastaPrincess
3328 b9f3 500
Reposted fromonlyman onlyman viamglistyporanek mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...